Indicații de protecție a datelor

INDICAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR

În calitate de societate de asigurări, suntem conștienți de importanța informațiilor dvs. cu caracter personal. Noi, adică:

Agra Asigurări Oesterreichische Hagelversicherung VvaG Viena Sucursala București (pe scurt: „Agra Asigurări “, „noi“), Aleea Privighetorilor, nr. 86P, parter, bl. D0-1, 014031 Sectorul 1, Bucureşti, tel.: 031 425 01 20, e-mail: [email protected], în calitate de responsabil cu prelucrarea datelor dvs. În continuare veți găsi mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. Pentru orice nelămuriri sau întrebări legate de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, [email protected], care vă poate oferi toate informațiile necesare.

Website-ul nostru

Ne străduim în permanență să îmbunătățim site-ul nostru pentru a vă oferi o navigare cât se poate de confortabilă. În acest scop colectăm anumite informații de la vizitatorii site-ului nostru:

Cookies

Fișierele cookie sunt fișiere care captează anumite informații de pe computer. Stocăm cookie-uri pe computerul dvs. pentru a vă facilita accesul la site-ul nostru și pentru a putea evalua vizitele pe site-ul nostru. Prin intermediul fișierelor cookie, colectăm adresa IP a computerului dvs. și vizitele pe site-ul nostru. Utilizăm aceste informații exclusiv în scopuri de evaluare anonimă. Puteți seta browser-ul astfel încât fie să nu permită stocarea cookie-urilor noastre, fie să primiți notificări despre primirea cookie-urilor noastre.  Pentru browserele obișnuite puteți seta acest lucru în „Setări” din dosarele „Securitate” sau „Confidențialitate”. Astfel, puteți să decideți dacă acceptați sau refuzați cookie-urile noastre. Dacă refuzați cookie-urile noastre, vizita dvs. pe site-ul nostru poate fi asociată cu funcționalități limitate, cum ar fi căutări sau solicitări. La sfârșitul vizitei dvs. pe site-ul nostru puteți șterge oricând cookie-urile din sistemul dvs.

Google Analytics

Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează cookie-urile stocate pe computer și permite analizarea utilizării de către dvs. a site-ului nostru web. Informațiile generate de cookie-urile despre utilizarea site-ului nostru web (inclusiv adresa IP) sunt transmise și stocate de Google pe servere din SUA. Google utilizează aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, pentru a ne trimite raporturi privind această activitate pe site-ul nostru în calitate de operator de site și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea site-urilor web. De asemenea, Google va transmite aceste informații unor terțe părți în condițiile în care acest lucru este solicitat prin lege sau dacă terțe părți prelucrează aceste date în numele Google. Google nu asociază niciodată adresa IP cu alte date ale Google. Mai multe informații despre utilizarea datelor Google puteți găsi aici: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Utilizarea serviciilor cloud

Pentru a ne asigura că accesați site-ul nostru cât mai repede și mai eficient posibil, folosim serviciile companiei de certificare US Privacy Shield © Cloudflare Inc. Cloudflare asigură o performanță îmbunătățită semnificativ a site-ului web.

Relația dvs. de asigurare

Date cu caracter personal

Pentru relația noastră de asigurare cu dvs. este esențial să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Solicităm aceste date pentru a verifica dacă și în ce condiții este încheiată relația dvs. de asigurare și pentru a vă putea determina creanța în cazul unui caz asigurat. În plus, folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă putea oferi și alt fel de asistență, cum ar fi informații despre modificările cadrului legal, dacă acestea sunt relevante pentru relația dvs. de asigurare. Prin „date cu caracter personal” se înțeleg orice informații care se referă la persoane fizice, direct sau indirect (cum ar fi nume, adresă, datele contractuale). Chiar dacă secretele profesionale și secretele de afaceri nu sunt incluse în mod direct în conceptul de date cu caracter personal, acordăm aceeași protecție acestor informații și așteptăm același lucru de la partenerii noștri de afaceri și de la clienți.

Extinderea utilizării datelor

Dacă solicitați încheierea unei asigurări cu noi, ne puneți la dispoziție date cu caracter personal și, dacă este cazul, secrete profesionale și de afaceri ale companiei, atât ale dvs. personal cât și ale rudelor, angajaților sau altor terțe părți. În toate aceste cazuri plecăm de la premisa că sunteți autorizat în general să dezvăluiți aceste informații. Noi folosim datele dvs. și datele unor astfel de terțe părți, numite de dvs., în interesul nostru legitim ca responsabil cu prelucrarea datelor dvs. și în măsura în care acest lucru este necesar pentru justificarea și stabilirea corespunzătoare a relației noastre de asigurare cu dumneavoastră. Pe baza unor eventuale declarații de consimțământ acordate de dvs. separat, folosim datele dvs. și pentru a vă oferi noi produse.

Utilizarea serviciilor cloud

Pentru a putea comunica mai rapid cu dvs., am contractat un furnizor de servicii de e-mail. Acesta este certificat conform ISO 27001 și stochează datele cu caracter personal numai în centre de calcul din Uniunea Europeană. Această infrastructură bazată pe cloud facilitează trimiterea e-mailurilor către dvs. În acest sens, asigurăm întotdeauna respectarea standardelor de securitate a datelor.

Participarea reasigurătorilor

În cazul asigurării anumitor riscuri, colaborăm strâns cu reasigurătorii, care ne susțin în evaluarea riscurilor și a beneficiilor. Pentru aceasta, este necesar să facem schimb de date legate de relația dvs. de asigurare cu reasigurătorii noștri. Acest schimb de date este efectuat întotdeauna numai în scopul revizuirii în comun a riscului de asigurare.

Participarea intermediarilor de asigurări

Dacă încredințați unui intermediar de asigurări afacerile dvs., acesta colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal și ni le transmite, de exemplu pentru a verifica dacă există un nou risc de asigurare, pentru a încheia un contract de asigurare sau pentru a efectua o revizuire a performanței. În mod similar, noi transmitem intermediarului de asigurare datele dvs. cu caracter personal și datele referitoare la relația dvs. de asigurare în măsura în care acesta are nevoie de ele pentru a vă oferi serviciul. Deoarece intermediarul de asigurări trebuie să garanteze personal pentru utilizarea confidențială a datelor dvs., acordăm întotdeauna cea mai mare atenție cooperării cu intermediarii noștri de asigurări.

Transmiterea datelor către autorități și alți terți

În calitate de societate de asigurări, suntem supuși unor cerințe stricte de reglementare și supravegherii permanente din partea autorităților. De aceea, în anumite cazuri, ar putea fi necesar să transmitem datele cu caracter personal ale asiguraților noștri, la cererea autorităților. De asemenea, putem implica terțe părți, cum ar fi evaluatori însărcinați cu analizarea daunelor, cărora le vom transmite datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în toate aceste cazuri ne asiguram întotdeauna că sunt respectate prevederile legale și, prin urmare, că datele dvs. rămân confidențiale.

Modul în care garantăm siguranța datelor dvs.

Sistemul nostru de management al securității informațiilor este certificat, este conform cu standardul ISO 27001: 2013 și face obiectul auditurilor anuale de supraveghere și al auditului de prelungire de 3 ani.

Dispunem de opțiuni de criptare pentru traficul extern, cu condiția ca dvs. – ca destinatar al comunicării noastre – să îndepliniți cerințele tehnice referitoare la decriptare. Vă rugăm să rețineți că comunicarea electronică prin intermediul programelor de poștă electronică obișnuite (cum ar fi MS Exchange) nu oferă protecție absolută împotriva accesului terților și că în acest proces de comunicare pot fi implicate și servere non-europene.

Datele legate de relația dvs. de asigurare sunt stocate în permanență în centrul nostru de calcul intern. Dacă aveți întrebări cu privire la măsurile de siguranță specifice aplicate de noi în cazul dvs. concret, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor.

Drepturile dvs.

Aveți dreptul să solicitați informații legate de originea, categoriile, durata stocării, destinatarii, scopul în care sunt folosite datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi, precum și de modul în care sunt prelucrate acestea.

Dacă prelucrăm informații personale incorecte sau incomplete, puteți solicita corectarea sau completarea acestora. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor prelucrate ilegal. Totuși, vă rugăm să rețineți că acest lucru se aplică numai datelor incorecte, incomplete sau prelucrate ilegal. Dacă nu este clar dacă datele dvs. cu caracter personal prelucrate sunt incorecte, incomplete sau prelucrate în mod necorespunzător, atunci de la data de 25.05.2018 puteți solicita ca prelucrarea datelor dvs. să fie restricționată până la clarificarea finală a acestei întrebări. Vă rugăm să rețineți că aceste drepturi sunt complementare, astfel încât puteți solicita fie corectarea sau completarea datelor, fie ștergerea acestora.

Chiar dacă datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și complete și sunt prelucrate în mod legal de noi, vă puteți opune prelucrării acestor date în cazuri individuale și justificate. De asemenea, puteți obiecta dacă primiți publicitate directă de la noi și nu doriți să o mai primiți în viitor.

Începând cu 25.05.2018, puteți primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi, cu condiția ca noi să le fi primit de la dvs. personal, într-un format stabilit de noi și care poate fi citit de mașină sau să ne solicitați să transmitem aceste date direct unui terț ales de dvs., cu condiția ca acest destinatar să ne permită acest lucru din punct de vedere tehnic și transferul de date să nu implice o cheltuială nerezonabilă sau să fie interzis din considerente legale, de confidențialitate sau păstrare a secretului, ale noastre sau ale unor terți.

Pentru orice chestiune vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, trimițându-ne  întotdeauna dovada identității dvs., de exemplu o copie electronică a cărții de identitate.

Deși ne străduim cât putem să protejăm și să garantăm integritatea datelor dvs., nu putem exclude existența unor dezacorduri legate de modul în care folosim datele dvs. În cazul în care considerați că folosim datele dvs. într-o manieră inadmisibilă, aveți dreptul să apelați la Autoritatea responsabila pentru Protecția Datelor.

Modul de stocare a datelor

În principiu, datele dvs. sunt stocate pe durata relației noastre de asigurare. În plus, suntem supuși la diverse obligații de stocare, conform cărora trebuie să stocăm date referitoare la persoana dvs., la terți, la cazurile dvs. asigurate și la relația dvs. de asigurare și după încetarea raportului de asigurare sau chiar după încheierea unui caz asigurat, în cazul în care acest lucru este aplicabil conform specificațiilor din legislația comercială. În plus, stocăm datele dvs. atât timp cât este posibilă revendicarea drepturilor legale care decurg din relația noastră de asigurare cu dvs.

Necesitatea prelucrării datelor dvs.

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal și, dacă este cazul, ale terților desemnați de către dvs., servește la verificarea riscului dvs. de asigurare, la justificarea relației noastre de asigurare și la satisfacerea drepturilor dvs. la prestații. În cazul în care nu ne furnizați aceste date sau nu le furnizați în măsura necesară, este posibil să nu putem justifica relația de asigurare dorită sau să vă îndeplinim solicitarea de prestații. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu poate fi considerat ca neîndeplinire contractuală din partea noastră.

Dacă am primit și prelucrăm datele dvs. pe baza consimțământului dvs., puteți revoca acest consimțământ în orice moment, acest lucru având ca rezultat faptul că, din momentul primirii revocării, nu vom mai prelucra datele dvs. în scopurile menționate în consimțământ.

Contact

Pentru întrebări și chestiuni legate de protecția datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la [email protected]. Acesta vă poate oferi toate informațiile necesare.