Indicații de protecție a datelor

Politica de confidențialitate

În calitate de companie de asigurări, suntem conștienți de valoarea ridicată a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Noi,
Agra Asigurari Oesterreichische Hagelversicherung
VVaG Viena, Sucursala Bucuresti
Str. Siriului, nr. 6- 8, parter,
Sector 1, Bucuresti, 014354, tel.: +40 790 546 625, e-mail: [email protected], în calitate de responsabil cu prelucrarea datelor dvs. În continuare veți găsi mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. Pentru orice nelămuriri sau întrebări legate de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, [email protected], care vă poate oferi toate informațiile necesare.

Pagina noastră web
Ne străduim întotdeauna să îmbunătățim site-ul nostru web pentru a vă oferi cel mai mare confort posibil atunci când îl vizitați. Prin urmare, colectăm anumite informații de la vizitatorii site-ului nostru: 

Cookie
Cookie-urile sunt fișiere care colectează anumite informații de pe computerul dvs. Pentru a vă facilita accesul la site-ul nostru web și pentru a permite evaluări ale vizitelor dumneavoastră pe site-ul nostru web, stocăm module cookie pe computerul dumneavoastră. Prin intermediul cookie-urilor noastre, colectăm adresa IP a computerului dumneavoastră și opiniile dumneavoastră cu privire la site-ul nostru web. Cu toate acestea, utilizăm aceste informații exclusiv în scopuri de evaluare anonimizate. Aveți opțiunea de a seta browserul astfel încât fie să nu permită stocarea cookie-urilor noastre, fie să fiți notificat cu privire la primirea cookie-urilor noastre. Cookie-urile utilizate pot fi găsite pe pagina de pornire sub Setări cookie-uri. De asemenea, puteți decide dacă acceptați sau respingeți cookie-urile noastre. Dacă refuzați cookie-urile noastre, vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web poate fi asociată cu funcționalități limitate, cum ar fi căutări sau solicitări. După încheierea vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru, puteți șterge cookie-urile din sistemul dvs. în orice moment.

Platforma de gestionare a consimțământului usercentricilor
Prin utilizarea Platformei de gestionare a consimțământului a Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germania (https://usercentrics.com) decideți ce cookie-uri sunt setate pe dispozitivul dvs. De asemenea, aveți opțiunea de a vă revoca decizia în orice moment sau de a o ajusta după bunul plac. Pentru orice informații despre serviciile pe care le folosim, vă rugăm să utilizați linkul „Setări cookie” din partea de jos a paginii noastre sau direct aici. În plus față de aceste informații, am încheiat așa-numitele contracte de prelucrare a datelor de comandă în conformitate cu articolul 28 din RGPD cu diverși furnizori de servicii de prelucrare a datelor.
Măsuri extinse de confidențialitate

IP – Anonimizare
Prin activarea anonimizării IP din partea noastră pentru acest site web, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și trunchiată acolo.
Relația ta de asigurare

Date personale
Pentru relația noastră de asigurare cu dvs., este esențial să prelucrăm datele dvs. Avem nevoie de aceste date pentru a verifica dacă și în ce condiții este stabilită relația dumneavoastră de asigurare și pentru a putea determina cererea dumneavoastră de asigurare în cazul unui beneficiu. În plus, utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru alte tipuri de asistență, cum ar fi informații despre modificările cadrului juridic, dacă acestea sunt relevante pentru relația dumneavoastră de asigurare.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la persoane fizice, indirect sau indirect (cum ar fi nume, adrese, date contractuale). Chiar dacă secretele de afaceri și comerciale nu sunt acoperite direct de conceptul de date cu caracter personal, oferim astfel de informații cu aceeași protecție și așteptăm acest lucru de la partenerii și clienții noștri de afaceri.

Gradul de utilizare a datelor
Dacă ne solicitați o asigurare, ne furnizați date cu caracter personal și, dacă este cazul, secrete comerciale și de afaceri atât de la dvs., precum și de la rude, angajați sau alte terțe părți. În toate aceste cazuri plecăm de la premisa că sunteți autorizat în general să dezvăluiți aceste informații. Utilizăm datele dumneavoastră și datele acestor terțe părți, care sunt menționate de dumneavoastră, în interesul nostru legitim în calitate de operator al prelucrării datelor dumneavoastră și în măsura necesară pentru stabilirea și soluționarea corespunzătoare a relației noastre de asigurare cu dumneavoastră. Pe baza oricăror declarații de consimțământ emise separat de dvs., folosim, de asemenea, datele dvs. pentru a vă oferi oferte suplimentare de produse de la noi.

Participarea reasigurătorilor
Colaborăm îndeaproape cu reasigurătorii pentru a asigura anumite riscuri, care ne sprijină în evaluarea cazurilor noastre de risc și performanță. În acest scop, este necesar să facem schimb de date despre relația dumneavoastră de asigurare cu reasigurătorii noștri. Acest schimb de date se efectuează întotdeauna numai în scopul evaluării comunitare a riscului de asigurare.

Participarea intermediarilor de asigurări independenți
Dacă vă încredințați problemele unui intermediar de asigurări independent, agentul de asigurare colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și ni le transmite, de exemplu, pentru examinarea unui nou risc de asigurare, pentru încheierea unui contract de asigurare sau pentru verificarea performanței. De asemenea, oferim acestui intermediar de asigurări informații personale despre dvs. și relația dvs. de asigurare în măsura în care agentul dvs. are nevoie de acestea pentru consultanța dumneavostră.

Partener de colaborare
Pentru a vă putea oferi servicii complete de consultanță, colaborăm cu partenerii de colaborare, cărora li se transmit datele clienților necesare pentru încheierea și implementarea contractului.

Divulgarea datelor către autorități și alte terțe părți
În calitate de companie de asigurări, suntem supuși unor cerințe de reglementare ridicate și unei supravegheri constante din partea autorităților. Acest lucru poate duce la necesitatea de a dezvălui autorităților datele cu caracter personal ale clienților/asiguraților noștri, la cererea acestora. De asemenea, putem consulta terțe părți, cum ar fi evaluatorii responsabili cu evaluarea daunelor, și le putem furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în toate aceste cazuri, ne asigurăm întotdeauna că temeiul juridic este respectat și că protecția datelor dumneavoastră este astfel respectată.

Securitatea datelor noastre
Sistemul nostru de management al securității informațiilor este certificat, respectă cerințele ISO 27001:2013 și face obiectul auditurilor anuale de monitorizare și al auditurilor de reînnoire la trei ani.

Dispunem de opțiuni de criptare în traficul extern, cu condiția ca dvs., în calitate de destinatar al comunicațiilor noastre, să aveți cerințele tehnice pentru decriptare. Vă rugăm să rețineți că, comunicațiile electronice care utilizează programe de poștă disponibile în comerț (de exemplu, MS Exchange) nu oferă protecție absolută împotriva accesului terților și că serverele non-europene pot fi, de asemenea, activate în această formă de comunicare.

Stocarea datelor despre relația dumneavoastră de asigurare rămâne întotdeauna în centrul nostru intern de date. Dacă aveți întrebări cu privire la măsurile noastre specifice de securitate a datelor pentru cazul dumneavoastră de afaceri, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor.

Drepturile dumneavoastră
Puteți solicita informații despre originea, categoriile, perioada de stocare, destinatarii, scopul datelor prelucrate de noi pentru dumneavoastră și cazul dumneavoastră de afaceri și natura acestei prelucrări.

Dacă prelucrăm date despre dumneavoastră care sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita corectarea sau completarea acestora. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor prelucrate ilegal. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că acest lucru se aplică numai datelor inexacte, incomplete sau prelucrate ilegal. Dacă nu este clar dacă datele prelucrate despre dumneavoastră sunt inexacte, incomplete sau prelucrate ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră până la clarificarea finală a acestei întrebări. Vă rugăm să rețineți că aceste drepturi se completează reciproc, astfel încât să puteți solicita doar corectarea sau completarea datelor sau ștergerea acestora.

Chiar dacă datele despre dumneavoastră sunt corecte și complete și sunt prelucrate în mod legal de către noi, vă puteți opune prelucrării acestor date în cazuri individuale speciale pe care le-ați justificat. De asemenea, puteți obiecta dacă primiți marketing direct de la noi și nu doriți să le primiți în viitor.

Puteți primi datele prelucrate de noi despre dvs., dacă le-am primit de la dvs., într-un format care poate fi citit automat, determinat de noi, sau ne poate încredința transmiterea directă a acestor date către o terță parte aleasă de dvs., cu condiția ca acest destinatar să ne permită acest lucru din punct de vedere tehnic, iar transferul de date să nu facă obiectul unui efort nerezonabil, obligații legale sau de altă confidențialitate sau considerente de confidențialitate din partea noastră sau a terților.

Pentru toate nelămuririle dvs., vă solicităm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, prin care vă solicităm întotdeauna dovada identității dvs., de exemplu prin transmiterea unei copii electronice a actului dvs.

Deși depunem toate eforturile pentru a vă proteja integritatea datelor dvs., dezacordurile cu privire la modul în care utilizăm informațiile dvs nu pot fi excluse. În cazul în care considerați că utilizăm datele dumneavoastră într-un mod inadmisibil, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea pentru Protecția Datelor.

Stocare datelor noastre
În principiu, păstrăm datele dumneavoastră pe durata relației noastre de asigurare cu dumneavoastră. În plus, suntem supuși unei varietăți de obligații de păstrare în temeiul cărora furnizăm informații despre dvs., terțe părți (ex. soțul/soția în calitate de alt deținător de poliță), pentru a vă menține cazurile de prestații și relația de asigurare dincolo de încetarea relației de asigurare sau chiar după încheierea unui caz de prestație, este cazul, de exemplu, din cauza perioadelor de păstrare în temeiul dreptului societăților comerciale. De asemenea, păstrăm datele dumneavoastră atât timp cât este posibilă afirmarea cererilor legale care decurg din relația noastră de asigurare cu dumneavoastră.

Necesitatea de a vă prelucra datele
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și, dacă este cazul, a terților care vă numesc sunt necesare pentru a evalua riscul de asigurare, pentru a stabili relația noastră de asigurare și pentru a satisface cererile dumneavoastră de beneficii. Dacă nu ne furnizați aceste date sau nu ne furnizați aceste date în măsura în care este necesar, este posibil să nu putem justifica relația de asigurare pe care ați solicitat-o sau este posibil să nu vă îndeplinim cazul de beneficii. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu ar fi considerat o neexecutare contractuală din partea noastră.

Dacă am primit și prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului dvs., puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu consecința că nu vom mai prelucra datele dvs. în scopurile menționate în consimțământul de la primirea revocării consimțământului.

Opțiunea de contact
Pentru întrebări și chestiuni legate de protecția datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la [email protected]. Acesta vă poate oferi toate informațiile necesare.