Culturi de câmp

Index de secetă

Prin poliţa de asigurare a deficitului de precipitații și a zilelor de caniculă se despăgubesc daunele cauzate culturilor de porumb, floarea soarelui, soia și grâu de toamnă. Se vor acorda despăgubiri pentru daunele cauzate de deficitul de precipitații precum și de temperaturi ridicate, de cel puțin 33C° în perioada de vegetație.

Asigurații au posibilitatea alegerii punctului de referință din lista de UAT-uri

Sumar

  • Deficitul de precipitații – Este acoperit deficitul de precipitații înregistrat de către Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru punctele de referință predefinite, alese de către Asigurat, raportat la media multianuală specifică punctelor alese.
  • Zilele de caniculă - Este acoperit excedentul de zile cu o temperatură mai mare sau egală cu 33°C, înregistrat de către Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru punctele de referință predefinite, alese de către Asigurat, raportat la media multianuală specificată în polița de asigurare și anexele aferente, pentru punctele alese.

Notă: Valorile medii de referință ale precipitațiilor pentru fiecare fază de vegetație și valorile de referință pentru zilele de caniculă, se determină de către Asigurător cu ajutorul datelor istorice furnizate de către Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie și vor fi comunicate Asiguratului pe polița de asigurare și anexele aferente!

  • Acoperire de asigurare completă
  • Posibilitatea de a alege suma asigurată, fără a depăși suma asigurată pentru riscul de grindină din asigurarea de bază Agrar Basis, cu un maxim de 7.000 RON/ha pentru grâu, floarea-soarelui și soia și 9.500 RON/ha pentru porumb
  • Posibilitatea de alege între mai multe praguri pentru deficitul de precipitații - 30%, 45% sau 60%
  • Posibilitatea alegerii punctului de referință din lista de UAT-uri pusă la dispoziție
  • Împărțirea sumei asigurate pe două perioade de vegetație pentru deficitul de precipitații, cu ponderea cea mai mare în a doua perioadă de vegetație pentru culturile de primăvară
  • Procedură nebirocratică, integral digitalizată de subscriere și calcul al deconturilor de despăgubire
  • Calcularea separată a despăgubirilor pentru fiecare din cele două perioade de vegetație și pentru zilele de caniculă.

Avizarea daunelor se face rapid și ușor, fără multă birocrație, online pe website la secțiunea Avizări Daune sau prin intermediul portalului Agra Asigurări, la finalul perioadei de acoperire a riscurilor, specificată în poliță.

 

Pentru acest produs NU se aplică sprijinul din  cadrul submăsuri 17.1 – de subvenționare a primelor de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Alte produse pentru culturile de câmp

Agrar Basis

Asigurăm culturile împotriva riscurilor: grindină, incendiu/foc, furtună/pl. torențială, îngheț și îngheț târziu de primăvară dar și cheltuielile de reîntoarcere prin pachetul de reînsămânțare

Sfeclă de zahăr Universal

Asigurăm cultura de sfeclă de zahăr împotriva riscurilor de grindină, înghețul, dăunători dar și de efectele furtunii și ploii torențiale.

Cartof Universal

Asigurăm cultura de cartof împotriva riscurilor climatice grindină, ploaie torențială și spălarea solului/acoperirea plantelor cu pământ.

Materiale

Oops! We could not locate your form.

Descărcări