Impressum

Impressum

Sucursală România

Agra Asigurări Oesterreichische Hagelversicherung VVaG Viena Sucursala Bucureşti
Str. Siriului, nr. 6-8, parter,
014354 Sectorul 1, Bucureşti
Tel: +40 790 546 625
+40 723 190 357
Email: [email protected]

CUI: 36142529
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J40/7570/30.05.2016
Director sucursală: Adrian Horia Lupu

Sediu central
Österreichische Hagelversicherung VVaG
1080 Wien, Lerchengasse 3-5
Tel: 01/403 16 81-0 +40 790 546 625, Fax: 01/403 16 81-46
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hagel.at

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului din Viena: FN 106532 s
TVA: Autoritatea de Supraveghere Financiară (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viena
Autoritatea de Control: Autoritatea de Supraveghere Financiară (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Viena
Asociația Angajaților: Asociația Asiguratorilor din Austria (VVO)
Apartenență: Membru al Camerei de Comerț Viena
Autoritate conform legii de E-Commerce a magistraturii districtului 8

Conducere:
Dr. Kurt Weinberger, Președinte al Consiliului de Administrație
Mag. Reinhard Kern, Membru al Consiliului de Administrație

Obiectivele societății:

Societatea se bazează pe principiul mutualității și se ocupă cu asigurarea daunelor materiale provocate de evenimente elementare și dăunători la toate produsele agricole, forestiere și de horticultură, inclusiv structurilor de protecție a acestor culturi și a animalelor.

Conținutul de bază al paginii web:
Pagina web este folosită pentru prezentarea companiei Agra Asigurări oferind informații asupra produselor și serviciilor din portofoliu.

Responsabil pentru conținut:
Dir. Adrian Horia Lupu

Google Analytics:
Nu itilizăm Google Analytics.